KazNARU

Ветеринария факультетінің Академиялық комитеті

Аты, тегі, әкесінің аты

Лауазымы

Қойбағаров Қ.У.

 

«Акушерлік, хирургия және өсіп-өну биотехнологиясы» кафедрасының профессоры, академиялық комитет төрағасы

Сәрімбекова С.Н.

«Физиология, морфология және биохимия» кафедрасының профессоры, төраға орынбасары

Тұржігітова Ш.Б.

«Клиникалық ветеринариялық медицина» кафедрасының қауым. профессоры,  академиялық комитет хатшысы

 

Даярлау бағыты

Несіпбаева А.Т.

«Физиология, морфология және биохимия» кафедрасының кауым. профессоры

Киркимбаева Ж.С.

«Микробиология және вирусология және иммунология» кафедрасының меңгерушісі, в.ғ.д., профессор

Махмутов А.К.

«Акушерлік, хирургия және өсіп-өну биотехнологиясы» кафедрасының меңгерушісі, в.ғ.к., қауым.профессор

Мусоев А.М.

«Биологиялық қауіпсіздік» кафедрасының меңгерушісі,  PhD, қауым. профессор

Алиханов Қ.Д.

«Клиникалық ветеринариялық медицина» кафедрасының меңгерушісі,  PhD, қауым. профессор

Барахов Б.Б.

«Ветеринариялық санитариялық сараптау және гигиена» кафедрасының меңгерушісі, в.ғ.к., қауым. профессор

Махашов Е.Ш.

«Биологиялық қауіпсіздік» кафедрасының в.ғ.к.,  профессор

Орынханов Қ.А

«Акушерлік, хирургия және өсіп-өну биотехнологиясы» кафедрасының қауым.профессоры

Бименова Ж.Ж.

«Акушерлік, хирургия және өсіп-өну биотехнологиясы» кафедрасының қауым. профессоры

Омарбекова У.Ж.

«Биологиялық қауіпсіздік» кафедрасының профессоры

Туребеков О.Т.

«Биологиялық қауіпсіздік» кафедрасының профессоры

Хусаинов Д.М.

«Биологиялық қауіпсіздік» кафедрасының профессоры

Усмангалиева С.С.

«Биологиялық қауіпсіздік» кафедрасының қауым. профессоры

Корабаев Е.М.

«Клиникалық ветеринариялық медицина» кафедрасының профессоры

Сиябеков С.Т.

«Клиникалық ветеринариялық медицина» кафедрасының қауым. профессоры

Мықтыбаева Р.Ж.

«Микробиология және вирусология  және иммунология» кафедрасының профессоры

Орынтаев Қ. Б.

«Микробиология және вирусология  және иммунология» кафедрасының қауым. профессоры

Сарыбаева Д.А.

«Микробиология және вирусология  және иммунология» кафедрасының қауым. профессоры

Жұмагелдиев А.А.

«Ветеринариялық санитариялық сараптау және гигиена» кафедрасының профессоры

Ергұмарова М.О.

«Ветеринариялық санитариялық сараптау және гигиена» кафедрасының аға оқытушысы

Алимов А.А.

«Ветеринариялық санитариялық сараптау және гигиена» кафедрасының аға оқытушысы

Жұмыс берушілердің және білім алушылардың тізімі

Майхин Қ.Т.

АШМ ВБ және ҚК «Ветеринария бойынша Ұлттық референттік орталық» Алматы филиалы директоры

Балгимбаева А.И.

«Қазақ кинологофелинологиялық орталығы «У Лукоморья» ЖШС директоры

Мадияров М.Ә.

«Kоshakan» ЖК Алматы қ.

Кумекбаева Ж.Ж.

"Экви-Лаб" мамандандырылған ветеринариялық диагностикалық орталығының директоры

Еркенова А.

«6В09101-Ветеринариялық медицина» білім беру бағдарламасы  20-06 тобының студенті

Мухтарова Э.Ш.

«7М09101-Ветеринариялық медицина» білім беру бағдарламасының магистранты

Шаяхмет Е.

«8D09101-Ветеринариялық медицина» білім беру бағдарламасының докторанты