KazNARU

Инженерлік-техникалық факультетінің Академиялық комитеті

Ибишев У. Ш.

«Аграрлық техника және механикалық инженерия» кафедрасының аға оқытушысы, академиялық комитет төрағасы

Жумагулов Ж.Б.

«Аграрлық техника және механикалық инженерия» кафедрасының т.ғ.к, қауым. профессор, Академиялық комитет төрағасының орынбасары

Демесова С.Т.

«Энергия үнемдеу және автоматика» кафедрасының аға оқытушысы, академиялық комитет хатшысы

Даярлау бағыты

Макатова Ж.М.

«Аграрлық техника және механикалық инженерия» кафедрасының меңгерушісі, т.ғ.к., қауым. профессор

Қалым Қабдрахим

«Аграрлық техника және механикалық инженерия» кафедрасының   PhD, қауым профессор

Зинченко Д.А.

«Энергия үнемдеу және автоматика» кафедрасының  а.ш.ғ. магистрі, ассистент

Сапаков А.З.

«Энергия үнемдеу және автоматика» кафедрасының т.ғ.к, қауым. профессор

Скабаева Г.Н.

«ІТ - технологиялар және автоматтандыру» кафедрасының п.ғ.к., қауым. профессор

Ахмадиева Т. К.

«Аграрлық техника және механикалық инженерия» кафедрасының  а.ш.ғ. магистрі, аға оқытушы

Сапарбаев Е.Т.

«Аграрлық техника және механикалық инженерия» кафедрасының а.ш.ғ. магистрі, аға оқытушы

Жетпейсов М.Т.

И.В. Сахаров атындағы «Машина пайдалану» кафедрасының  меңгерушісі, т.ғ.к., қауым. профессор

Курбаналиев Б.Б.

И.В. Сахаров атындағы «Машина пайдалану» кафедрасының аға оқытушысы

Хазимов К.М.

И.В. Сахаров атындағы «Машина пайдалану»   кафедрасының PhD, аға оқытушы

Сафаргалиев А.Е.

 И.В. Сахаров атындағы «Машина пайдалану» кафедрасының т.ғ.к., қауым. профессор

Кунтуғанқызы А.

 И.В. Сахаров атындағы «Машина пайдалану»   кафедрасының аға оқытушысы

Альчимбаева А.С.

 И.В. Сахаров атындағы «Машина пайдалану» кафедрасының магистрі, аға оқытушы 

Аманбаева Э.А.

«ІТ - технологиялар және автоматтандыру» кафедрасының меңгерушісі, п.ғ.к., қауым. профессор

Киргизбаева Б. Ж.

«ІТ - технологиялар және автоматтандыру» кафедрасының ф-м.ғ.к., профессор

Курманкулова Г.Е.

«ІТ - технологиялар және автоматтандыру» кафедрасының п.ғ.к., қауым. профессор

Дильмагамбетова Б.М.

«ІТ - технологиялар және автоматтандыру» кафедрасының аға оқытушысы

Тойлыбаев Н.С.

«ІТ - технологиялар және автоматтандыру» кафедрасының магистрі, аға оқытушы

Жұмыс берушілердің және білім алушылардың тізімі

Кешуов С. А.

ЖШС «Агроинженерия ғылыми-өндірістік орталығы» Басқарма Төрағасы

Пак А.В.

ЖШС «ЗКАП «Амиран», ауылшаруашылық департаментінің директоры;

Ыбрай С.Қ.

ЖШС «TekhnoVolt Kazakhstan» жетекшісі 

Станов А.Ә.

ЖШС «Корпорация Әйгерім» директоры

Деграф Д.А.

ЖШС «Завод АГРОТЕХ» директоры

Муканов М.

Алматы қ. «Қазақтелеком» АҚ, Бизнес шешімдер және ақпараттық коммуникациялар департаменті директоры

Мамырбаев О.Ж.

Ақпараттық және есептеу технологиялары институты Бас директорының орынбасары, қауым. профессор

Манап  Қ.К.

«МК-Global Logistics» директоры

Бақтыбай Ш.

2020 жылғы «6В07104-Көлік, көліктік техникасы және технологиялар» білім беру бағдарламасының түлегі

Сатыбалдина Г.

2021 жылғы «6В11201–Қоршаған ортаны қорғау және өмір тіршілігінің қауіпсіздігі»  білім беру бағдарламасының  түлегі

Сәрсенбекұлы Д.

2021 жылғы «6В08702 – Ауыл шаруашылығын энергиямен қамтамасыз ету»  білім беру бағдарламасының түлегі

Идирисов Н.

2021 жылғы «6В07103 - Машина жасау» білім беру бағдарламасының  түлегі

Амит М.

2022 жылғы «6В07101-Автоматтандыру және басқару»; білім беру бағдарламасының  түлегі

Босынова А.

2022 жылғы «6В08701-Аграрлық техника және технология» білім беру бағдарламасының түлегі

Ерлан Г.

2022 жылғы «6В11301-Көлікті пайдалану және жүк қозғалысы мен тасымалдауды ұйымдастыру»  білім беру бағдарламасының түлегі