KazNARU
РОӘК
2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024

Отчет УМО

ОӘБ жұмыс жоспары

ОӘБ құрамы қаңтар

ОӘБ құрамы - қазан

Хаттама 2018

Хаттама 2019 

Отчет УМО

ОӘБ жұмыс жоспары

Оқу басылымдарына сараптама

Оқу басылымдарына сараптама 2

Хаттама

 

ОӘБ жұмыс жоспары

ОӘБ құрамы

Оқу басылымдарына сараптама

Хаттама

Хаттама 2021

 

 

ОӘБ жұмыс жоспары

ОӘБ есеп

ОӘБ құрамы

Хаттама 2021-1

Хаттама 2021-2

Хаттама 2022-1

Хаттама 2022-2

ОӘБ жұмыс жоспары - 2022

ОӘБ жұмыс жоспары - 2023

ОӘБ құрамы - 2022

ОӘБ құрамы - 2023

Хаттама 1

Хаттама 2

2023-2024 жұмыс жоспары

2023-2024 оқу жылына құрамы

2023-2024 жұмыс жоспары 2

Отчет 2022-2023

Отчет УМО по направлениям подготовки кадров

Присвоения грифа

ОӘБ жаңартылған құрамы 2023-2024

ОӘБ №1 мәжіліс шешімдері

ОӘБ №2 мәжіліс шешімдері

ОӘБ №3 мәжіліс шешімдері

 

 

«Қазақ ұлттық аграрлық зерттеу университеті» КЕАҚ жанындағы Республикалық оқу-әдістемелік кеңесінің «Ауыл шаруашылығы және биоресурстар», «Ветеринария» білім беру салалары бойынша Оқу – әдістемелік бірлестігі - Жобаларды басқару топтары (бұдан әрі-ОӘБ-ЖБТ)

 

Республикалық оқу-әдістемелік кеңестің оқу-әдістемелік бірлестік-Жобаларды басқару тобының төрағасы - «ҚазҰАЗУ» КеАҚ Басқарма Төрағасы-Ректор, академик Ақылбек Қажығұлұлы Күрішбаев; Республикалық оқу-әдістемелік кеңестің оқу – әдістемелік бірлестік-жобаларды басқару тобы төрағасының орынбасары – «ҚазҰАЗУ» КЕАҚ Академиялық мәселелер жөніндегі Атқарушы директор-Проректор, профессор Айтжан Мухамеджанович Абдыров; Республикалық оқу-әдістемелік кеңестің оқу-әдістемелік бірлестік-жобаларды басқару тобының хатшысы Жұлдызай Жақабайқызы Кенжебекова

 

Мекен-жайы: Алматы қаласы, Абай даңғылы, 8 үй, ҚазҰАЗУ, бас ғимарат, 45а каб.

Тел: +7 747 541 74 60,

e-mail: rums.kaznaiu.01@mail.ru

kenzhebekova.zhudyzay@kaznaru.edu.kz

 

«ҚазҰАЗУ» КЕАҚ базасында Республикалық оқу-әдістемелік кеңесінің ОӘБ-ЖБТ

«ҚазҰАЗУ» КЕАҚ базасында Республикалық оқу-әдістемелік кеңестің Оқу-әдістемелік бірлестігі-Жобаларды басқару топтары ҚР Білім және ғылым министрлігінің 2018 жылғы 12 қазандағы № 562 бұйрығымен құрылды.

«ҚазҰАЗУ» КЕАҚ жанындағы – Республикалық оқу-әдістемелік Кеңестің «Ауыл шаруашылығы және биоресурстар», «Ветеринария» кадрларын даярлау бағыттары бойынша Оқу-әдістемелік бірлестік -Жобаларды басқару топтары (бұдан әрі ОӘБ-ЖБТ) білім беру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру, жоғары оқу орындарының білім сапасын қамтамасыз ету жөніндегі жоғары оқу орындарының қызметін үйлестіру мақсатында жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру жүйесінде құрылған қоғамдық-кәсіптік ұйымдар болып табылады, сондай-ақ академиялық қоғамдастық пен жұмыс берушілердің бәсекеге қабілетті білім беру бағдарламаларын әзірлеуге қатысады.

ОӘБ – ЖБТ құзыретіне білім беру салаларының келесі бағыттарына біріктірілген жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру бағдарламаларының 7 тобы жатқызылған:

«Ауыл шаруашылығы және биоресурстар»;

«Ветеринария».

 

ОӘБ – ЖБТ қызметіне мыналар жатады:

  • жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдарының, жұмыс берушілер, аккредиттеу агенттіктері мен өзге де ұйымдар өкілдерінің жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру сапасын қамтамасыз етудің сыртқы және ішкі жүйелерін жетілдіру мақсатында өзара іс-қимылын жүзеге асыру;
  • жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарттарын, жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру кадрларын даярлау бағыттарының сыныптауышын жетілдіру бойынша ұсынымдар дайындау;
  • ұлттық біліктілік шеңберіне, салалық біліктілік шеңберлеріне және кәсіптік стандарттарға сәйкес жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар кадрларды даярлау бағыттары бойынша оқыту нәтижелерін қалыптастыру бойынша ұсынымдар дайындау;
  • жетекшілік ететін кадрларды даярлау бағыттарының профессорлық-оқытушылық құраммен, әдебиетпен, электрондық деректер базасымен және басқа да қажетті ресурстармен қамтамасыз етілуіне мониторинг жүргізу;
  • жоғары, жоғары оқу орнынан кейінгі және қосымша білімі бар жетекшілік ететін бағыттар бойынша оқулықтарға, оқу құралдарына, тест тапсырмаларына, әртүрлі деңгейдегі оқу басылымдарына сараптама жүргізу, рецензиялау;
  • Ұлттық бірыңғай тестілеудің, жоғары білім беру ұйымдарына түсу кезінде кадрлар даярлау бағыттары бойынша талапкерлерді кешенді тестілеудің бейіндік пәндерін, сондай-ақ жоғары білім беру ұйымдары білім алушыларының оқу жетістіктерін сырттай бағалау пәндерін айқындау бойынша ұсынымдар қалыптастыру;
  • инновациялық білім беру технологияларын енгізу және көптілді білім беруді, дуальды оқыту жүйесін енгізу бойынша озық тәжірибені тарату бойынша ұсыныстар дайындау;
  • білім беру қызметтерін тұтынушы ретінде жұмыс берушінің үміттері мен талаптарын ескере отырып, білім беру бағдарламаларының мазмұны мен оқыту әдістерін жетілдіру бойынша ұсыныстар дайындау;
  • әлемдік практикаға, оның ішінде шетелдік жоғары оқу орындарына білім беру процесінің сапасын қамтамасыз етудің ішкі және сыртқы жүйелерін құру бойынша ұсынымдық сипаттағы әдіснамаларды әзірлеу мақсатында талдау жүргізу және қорыту.

          ОӘБ – ЖБТ қызметін басқару және ұйымдастыру

ОӘБ-ЖБТ өз қызметін оның құрамына кіретін барлық мүшелердің тең құқылығы, басшылықтың алқалылығы, қабылданатын шешімдердің жариялылығы қағидаттарында құрады.

Оқу-әдістемелік бірлестіктің қызметіне басшылықты алқалы орган – ҚР Ауыл шаруашылығы министрлігіне жататын 3 жетекші ЖОО-ның және ҚР аграрлық секторы үшін кадрлар даярлауды жүзеге асыратын 20-дан аса ЖОО-ның өкілдерін, ауыл шаруашылығы бағытындағы 10-нан астам ғылыми-зерттеу институттарының ғалымдарын, сондай-ақ ірі кәсіпорындардың, мекемелер мен ұйымдардың басшылары мен жетекші мамандарын қамтитын ОӘБ-ЖБТ кеңесі жүзеге асырады.

РОӘК ОӘБ Кеңесінің отырыстары жылына кемінде 2 рет өткізіледі. РОӘК ОӘБ-ге және ОӘБ-ЖБТ-ға енген білім беру бағдарламаларының алуан түрлілігіне байланысты бірқатар құрылымдық бөлімшелер құрылды, яғни, ұқсас мамандықтар мен бағыттар топтары бойынша 5 оқу-әдістемелік секция құрылды. Осы секциялардың басшылары болып «ҚазҰАЗУ» КеАҚ тиісті факультеттерінің декандары немесе кафедра меңгерушілері тағайындалды. Сонымен қатар, білім беру бағдарламалары бойынша әрбір кафедра базасында ішкі секциялар құрылып, тиісті кафедралардың меңгерушілері анықталды.

 

Білім беру саласы

Даярлау бағыттары

Ауыл шаруашылығы және биоресурстар

 Агрономия

 Мал шаруашылығы

 Орман шаруашылығы

 Балық шаруашылығы

 Су ресурстары және суды пайдалану

 Агроинженерия

 Ветеринария

 Ветеринария

 

«Ауыл шаруашылығы және биоресурстар», «Ветеринария» кадрларын даярлау бағыттары бойынша РОӘК ОӘБ құрамына кіретін ҚР ЖОО:

024 - Қазақ ұлттық аграрлық зерттеу университеті;

002 - С.Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық зерттеу университеті;

501 - Жәңгір хан атындағы Батыс Қазақстан аграрлық-техникалық университеті;

027 - әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті;

029 - Қ.Сәтпаев университеті;

045 - М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университеті;

035 - Ш.Уәлиханов атындағы Көкшетау университеті;

034 - Қорқыт ата атындағы Қызылорда университеті;

010 - Х.Досмұхамедов атындағы Атырау университеті;

015 - І.Жансугуров атындағы Жетісу университеті;

038 - Toraighyrov university;

042 - Семей қаласының Шәкәрім атындағы университеті;

043 - М.Х.Дулати атындағы Тараз өңірлік университеті;

040 - М.Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан университеті;

012 - Д.Серікбаев атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті;

036 - А.Байтұрсынов атындағы Қостанай өңірлік университеті;

057 - Г.Дәукеев атындағы Алматы энергетика және байланыс университеті;

049 - Халықаралық инженерлік технологиялық университеті;

198 - Батыс Қазақстан инновациялық технологиялық университеті;

223 - Ш.Мұртаза атындағы Халықаралық Тараз инновациялық институты;

416 - С.Баишев атындағы Ақтөбе университеті;

053 - Алматы технологиялық университеті.

140 - М. Дулатов атындағы Қостанай инженерлік-экономикалық университеті

146 - Инновациялық Еуразия университеті